Previous Next
26
Mikken en keepen
Schoppen en dribbelen

Klaarzetten (per tweetal)

• 4 pylonen voor 2 doeltjes
• 1 bal
• 1 pylon voor rolafstand

Opdracht

De mikker probeert de bal in één van de twee doeltjes te schieten. De keeper verdedigt beide doeltjes en probeert de bal tegen te houden met handen en voeten.

Regels

• Speel 1 tegen 1
• Scoren vanaf de pylon
• Wisselen na 3 punten

Ben je buiten?

Kijk of je een klein veldje kunt vinden en gebruik een paar jassen of bidons als doeltje.pijltje


Makkelijker maken (voor mikker)

Schietafstand verkleinen

Doel vergroten


Moeilijker maken (voor mikker)

Schietafstand vergroten

Kleinere bal


Makkelijker maken (voor keeper)

Grotere bal

Doelen dichter bij elkaar


Moeilijker maken (voor keeper)

Doelen verder uit elkaar

Bal stuiterend schieten