Next
1
Stoelendans
Bewegen op muziek

Klaarzetten
• 1 muziekspeler en speaker
• Per kind een hoepel of pittenzakje als ‘stoel’

Opdracht
Als de muziek start, huppel om de stoelen heen. Als de muziek stopt, ga zo snel mogelijk op een stoel zitten.

Regels
• Niet over de stoelen huppelen
• Per keer wordt 1 stoel weggehaald
• Wie niet op een stoel zit, is af
• Wie af is, mag nog wel meehuppelen, maar blijft stilstaan als de muziek stopt

Ben je buiten?
Gebruik een jas of kussen als ‘stoel’. Maak live-muziek met sambaballen, tamboerijn of een ander ritmisch instrument!pijltjeMakkelijker maken

Muziektempo verlagen

Niet elke keer een stoel weghalen


Moeilijker maken

Muziektempo verhogen

Meerdere stoelen tegelijk weghalen


Variaties

Dansen als dieren om de stoelen

In twee cirkels en in twee richtingen om de stoelen heen dansen