Previous Next
20
Leiden en volgen
Gaan, lopen en rennen

Klaarzetten
• 4 pylonen

Opdracht
Maak tweetallen en ga verspreid in het vak staan. Het voorste kind rent in het vak. Het achterste kind volgt het voorste kind.

Regels
• Niet duwen of botsen
• Het achterste kind mag niet inhalen
• Wisselen na wisselsignaal

Ben je buiten?
Zoek een klein pleintje of grasveldje. Baken het speelveld eventueel af met een paar jassen.pijltjeMakkelijker maken

Langzamer lopen

Vak vergroten


Moeilijker maken

Na signaal huppelen, hinkelen of zwaaien met de armen

Na signaal halve draai maken, de grond aantikken of wisselen van rol


Variaties

Kort touw vasthouden per tweetal

Vak verkleinen met extra pylonen