Previous Next
33
Kom op, sta op
Stoeien, vechten en duelleren

Klaarzetten (per tweetal)

• 1 matje of zachte ondergrond

Opdracht

Het bovenste kind houdt het onderste kind gecontroleerd vast. Het onderste kind ligt op de rug en probeert vrij te komen. Stop als de greep 25 seconden heeft geduurd of als het onderste kind zich heeft bevrijd.

Regels

• Tel samen af om te starten: 1, 2, 3… Start
• Niet in het gezicht of om het hoofd pakken
• Stop is stop
• Wissel regelmatig van rol en tegenstander

Ben je buiten?

Zoek een zachte grasstrook of gebruik een zachte deken.pijltjeMakkelijker maken

Minder weerstand van het onderste kind

Maak gelijkwaardige tweetallen


Moeilijker maken

Meer weerstand van het onderste kind

Winnaars tegen elkaar


Variaties

Onderste kind voert weerstand op, komt overeind en neemt controle over

Op eigen initiatief aanvallen, in plaats van om de beurt