Previous Next
25
Shoot out
Schoppen en dribbelen

Klaarzetten

• 1 bal per kind
• 2 pylonen voor dribbels
• 2 pylonen als doeltje

Opdracht
Dribbel twee meter met de bal en schiet de bal op het doeltje.

Regels
• Als het voorste kind geschoten heeft, start het volgende kind met dribbelen
• Als je mist, ben je af
• Ga door tot er een winnaar is

Ben je buiten?
Zoek een grasveldje en gebruik jassen of bidons voor de dribbelafstand en doeltje.pijltjeMakkelijker maken

Verkort schietafstand

Verbreed doeltje


Moeilijker maken

Rondje draaien met bal om tweede pylon

Pylon als doel dat geraakt moet worden


Variaties

Pylon of tas in doeltje als ‘keeper’

Extra pylonen neerzetten als slalom